Actievoorwaarden

1. De actie ‘win een weekend kamperen in een luxe ingerichte tent van Country Camp’. wordt aangeboden door SenseAd Travel Promotions, kantoorhoudende aan de Amperelaan 3-A in Drachten in samenwerking met Country Camp BV, kantoorhoudende Kanaalstraat 63 9301 LR in Roden.

2. Voor het kans maken op één van de prijzen dient de deelnemer 18 jaar of ouder te zijn en in Nederland  te wonen. Medewerkers van SenseAd Travel Promotions en Country Camp BV zijn uitgesloten van het winnen van prijzen.

3. De actie loopt van vrijdag 29 januari t/m maandag 29 februari 2016. Na verstrijken van de einddatum maken deelnemers geen kans meer op het winnen van een prijs.

4. In de actie maakt men kans op een gratis weekend kamperen in een luxe ingerichte tent voor 5-6 personen.  Deze prijs/prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld. Verblijf zal in juni 2016 plaatsvinden. De  exacte tent  en het weekend van vertrek wordt in overleg met Country Camp en de prijswinnaar  bepaald. Prijswinnaars worden op de facebookpagina van Country Camp en per privébericht/ e-mail op de hoogte gesteld.

5. Voor de prijswinnaars  zijn de algemene voorwaarden van Country Camp van toepassing voorafgaand en gedurende het verblijf op de camping.

6. SenseAd Travel Promotions kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische problemen van de actie, fouten, onvolledigheden dan wel voor verliezen veroorzaakt door meewerkende partijen. SenseAd Travel Promotions draagt tevens geen enkele verantwoordelijkheid inzake ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard ook voortvloeiende uit de handeling/ het verzenden van de op grond van de actie toegekende prijzen. SenseAd Travel Promotions is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.

7. SenseAd Travel Promotions behoudt zich het recht voor de actie eenzijdig te wijzigen/ op te schorten of te beëindigen. Hiervan zal in een dergelijke geval mededeling worden gedaan op facebook.com/VertrekDirect.nl.

8. Deelnemers die naar het redelijk oordeel van SenseAd Travel Promotions misbruik maken van de actie, kunnen zonder opgave van reden van deelname worden uitgesloten. Het is niet toegestaan met meerdere accounts deel te nemen aan de actie. Elke deelnemer mag zich slechts eenmaal inschrijven voor de actie. Promotie via bijv. een eigen Facebook-account is toegestaan, zolang dit niet als ongewenst voor Vrienden ervaren kan worden. Deelnemers die racistisch, kwetsend of overmatig seksistisch materiaal plaatsen in of bij het spel zullen worden uitgesloten van verdere deelname.

9. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover deze op onderhavige actie van toepassing is, handelt SenseAd Travel Promotions in het bijzonder in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 

10. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door SenseAd Travel Promotions.

11. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande Actievoorwaarden.

Januari, 2016, SenseAd Travel Promotions